top of page

ARKISTO

 

Täällä on ajankohtaisten asioiden arkisto, jos haluat katsoa mitä aiemmin on tiedotettu.

 

Paikallisuus pysyy vahvuutena
Ministeri haastoi lehtiä syvempään vuorovaikutukseen ja uudistumiseen.

Helsinki

Jari Niemi

Kaiken digitaalisen murroksenkin keskellä sanomalehdet tavoittavat painetussa tai digitaalisessa muodossa edelleen yli 90 prosenttia suomalaisista joka ainoa viikko.

– Se on alalle hieno kunnianosoitus, totesi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen (PPY) 25-vuotisjuhlassa Helsingissä. Tilaisuudessa julkistettiin myös yhdistyksen kautta aikain ensimmäinen historiikki.

Paikallisuus on ministeri Grahn-Laasosen mukaan tulevaisuudessakin vahvuus. Vaikka maailma avautuu ja kansainvälistyy, ihmisillä on aina tarve tietää, mitä heidän naapurissaan tapahtuu.

 

Ministeri kuitenkin muistutti päätoimittajia siitä, että tuleen ei saa jäädä makaamaan, koska muutosvyöry jatkuu. Niinpä hän heitti kolme teesiä lehdille.

 

– On uskallettava uudistua. Se on paras tapa pysyä pinnalla. Uuteen digitalisaation aikaan pitää myös uskaltaa panostaa resursseja.

 

Paikallismedian pitää Grahn-Laasosen mielestä  olla rohkeasti vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa. Päätoimittaja, joka ei ole Facebookissa tai Twitterissä,  jättää ministerin mukaan hyödyntämättä paitsi aivan valtavan potentiaalin saada uutisvihjeitä, myös valtavan potentiaalin saada palautetta, kehittyä, keskustella, elää mukana.

 

– Tämä koskee tietenkin myös itse medioita. Pitää uskaltaa heittäytyä uusiin välineisiin. Monimediaisuus on arkipäivää. Hyväksy se ja opi, Grahn-Laasonen totesi.

 

Digitaalisuus tuo myös valtavasti mahdollisuuksia. Sanomalehdet ovat panostaneet painetun lehden rinnalla vahvasti digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Kaikki omassa tahdissaan, osa nopeammin kuin toiset.

 

Sanomalehtien lukeminen ja median käyttö yleensäkin periytyy vahvasti. Jos kotipöydässä luetaan päivittäin aamun lehti, on hyvin todennäköistä, että myös lapset vanhempien esimerkillä tekevät samoin –  tosin todennäköisesti kyllä eri välineillä.

 

– Vaikka kotoa lähtevä esimerkki on vahva, myös koulussa tehtävä työ lukemiseen innostamiseksi on kullanarvoista, totesi Grahn-Laasonen.

 

PPY:n kautta aikain ensimmäiset veistokset ojennettiin Minun lehteni -veistoksen suunnittelijalle, kuvanveistäjälle ja eläkkeellä olevalle päätoimittajalle Liisa Ääryselle, yhdistyksen ensimmäiselle puheenjohtajalle Eero Lehtiselle, ensimmäiselle sihteerille Helena Holmroosille ja pitkäaikaiselle tilintarkastajalle Heikki Rädylle.

 

 

Tytöt poikia etevämpiä lukemaan
Muutosta haetaan opetussuunnitelmien uudistamisen kautta.

 

Helsinki

Jari Niemi

 

Suomalaislasten ja -nuorten lukutaito on opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan edelleen kansainvälisesti verrattuna korkeatasoista, mutta kasvavana huolena on se, että oppilaiden väliset erot osaamisessa ovat kasvaneet. 

 

– Erityisesti erot tyttöjen ja poikien lukutaidossa ovat liian suuret, arvioi Grahn-Laasonen.

Opetusministeriön johdolla uudistetaan parhaillaan peruskouluamme uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja digioppimisen kautta.

 

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ensi vuonna.

– Ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja monilukutaito - taito lukea, käsitellä ja ymmärtää painettua, sähköistä tai kuvallista mediaa – tulevat osaksi kaikkea opetusta, selvitti Grahn-Laasonen.

 

Lisäksi Juha Sipilän (kesk.) hallitus haluaa parantaa lasten ja nuorten kulttuurin saavutettavuutta.

– Osana tätä kärkihanketta edistämme myös lasten ja nuorten monipuolisia luku- ja kirjoitustaitoja yhteistyössä koulujen ja kirjastojen kanssa, totesi Grahn-Laasonen.

 

Suomessa on haluttu kannustaa oppilaita monin tavoin lukemiseen. Yhteistyö paikallislehtien kanssa on ollut ilahduttavan tiivistä. Vuosittaista Sanomalehtiviikkoa vietetään kouluissa helmikuussa, jolloin kouluihin ja oppilaitoksiin on toimitettu keskimäärin miljoona lehtikappaletta.

 

Useat lehdet tarjoavat verkkolehden ja sen arkiston ilmaiseksi lasten ja nuorten käyttöön. Hienoa yhteistyötä on myös se, että lukuisat toimittajat ja uutiskuvaajat vierailevat viikon aikana kouluissa kertomassa työstään ja lehdet järjestävät alueellisia kilpailuja, tapahtumia ja kampanjoita sanomalehtiviikon aikana.

 

Lisäksi Sanomalehtiviikon rinnalle on syntynyt kouluissa aktiivisesti vietettävä Mediataitoviikko, jonka avulla vahvistetaan lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja. Vuoden 2016 teemana on Parempi netti virtaa meistä. Mediataitoviikon järjestää Kansallinen audiovisuaalinen instituutti yhdessä noin 40 organisaation kanssa.

 

Suomella on myös kunnia isännöidä ensi vuoden toukokuussa Unescon järjestämää Maailman lehdistönvapauden päivän päätapahtumaa.

 

– Pidän tätä hienoa kunnianosoituksena Suomelle, sillä Unesco puolustaa sanavapautta, tiedon vapaata kulkua ja moniarvoista, riippumatonta mediaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö suojelee tapahtumaa, totesi Grahn-Laasonen.

Taina Kivijärvelle PPY:n vuoden 2015 journalistipalkinto
 

Paikallislehtien päätoimittajayhdistys (PPY) on valinnut vuoden 2015 Journalistipalkinnon saajaksi Itä-Häme -lehden toimittajan Taina Kivijärven.

Ehdotuksia tuli 8 kappaletta, mikä on tavanomainen määrä. Palkinto on jaettu vuodesta 2009 alkaen.

Taina Kivijärvi vakuutti  Loviisan Sanomien päätoimittajan Arto Henrikssonin ja Lapuan Sanomien päätoimittajan Tarja Kojolan muodostaman raadin erinomaisella jutullaan Hoitajien suut suppuun.

PPY:n kustantaman, 3000 € suuruisen, Journalistipalkinnon tarkoituksena on kannustaa paikallislehtien tekijöitä laadukkaaseen journalismiin sekä valokuviin, tutkivaan journalismiin, sananvapauden edistämiseen, rehelliseen kriittisyyteen, ammatilliseen rohkeuteen sekä paikallislehtien kehittämiseen.

Aiemmin paikallislehtien journalistipalkinnon ovat saaneet Suupohjan Sanomien toimittaja Tauno Riihiluoma (2009), Laukaa-Konnevesi -lehden päätoimittaja Arja Korpela (2010), Jämsän seudun toimittaja Ilkka Palmu (2011), Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henriksson (2012)  Kalajokilaakso-lehden toimittaja Juhani Rintakumpu (2013) ja Pielisjokiseudun päätoimittaja Sami Tolvanen (2014).
 

Nurmi PPY:n puheenjohtajaksi

 

Viiskunta-lehden päätoimittaja Ella Nurmi on PPY:n uusi puheenjohtaja. Hän on toiminut vuoden 2015 yhdistyksen varapuheenjohtajana ja hallituksessakin useamman vuoden ajan. Nurmi seuraa puheenjohtajana Itä-Hämeen päätoimittajaa Jari Niemeä. Niemi toimi PPY:n puheenjohtajana viiden vuoden ajan. Hän jatkaa edelleen hallituksessa.

 

Yhdistyksen uusi varapuheenjohtaja on Koillis-Sanomien päätoimittaja Petri Karjalainen ja sihteeri Jurvan Sanomien päätoimittaja Jaana Ala-Lahti, joka valittiin uutena jäsenenä hallituksen varajäseneksi.

 

Suurten lehtipäivien yhteydessä Kouvolassa järjestetyssä syyskokouksessa yhdistyksen hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Jari Niemen lisäksi Minna Ala-Heikkilä, Arto Henriksson, Pasi Karjalainen, Tarja Kojola ja Ilkka Salonen. Uudeksi varajäseneksi hallitukseen valittiin Esa Nevalainen Outokummun Seudusta. Varajäseninä jatkavat Katri Linnikko, Timo Ruotsalainen ja Sami Tolvanen.

 

Kokous hyväksyi yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kevään päätoimittajapäivät järjestetään 21. ja 22. huhtikuuta Lieksan Kolilla. Päivien yhteydessä on yhdistyksen kevätkokous sekä vietetään yhdistyksen 25-vuotisjuhlaa. PPY:n perinteinen opintomatka suuntautunee syyskuussa Lissaboniin.

Sami Tolvaselle PPY:n vuoden 2014 journalistipalkinto

Paikallislehtien päätoimittajayhdistys (PPY) on valinnut vuoden 2014 journalistipalkinnon saajaksi Pielisjokiseutu –lehden päätoimittajan Sami Tolvasen. Ehdotuksia tuli 12 kappaletta, mikä on ennätysmäärä. Palkinto on jaettu vuodesta 2009 alkaen. Sami Tolvanen vakuutti raadin erinomaisella kolmen jutun sarjalla, joka kokonaisuutena käsitteli Kontiolahden varuskunnan lakkauttamisen vaikutuksia lehden levikkialueen kunnissa. Sami Tolvanen löysi juttusarjaansa näkökulmia, joissa käsitellään lakkauttamisprosessia perusteellisesti ja monelta kantilta.

 

Sami Tolvasen pääjutussaan käyttämä otsikko ”Valot sammuksiin ja portit alas” kuvaa valtiovallan säästötoimien vaikutuksia useilla paikkakunnilla, myös muissa laitoksissa kuin varuskunnissa. Paikallislehdet toimivat juuri niillä alueilla, joista valtio säästää eniten, ja Tolvasen juttusarja koskettaa näin jokaista paikallislehteä.

 

PPY:n kustantaman, 3.000 euron suuruisen, Journalistipalkinnon tarkoituksena on kannustaa paikallislehtien tekijöitä laadukkaaseen journalismiin sekä valokuviin, tutkivaan journalismiin, sananvapauden edistämiseen, rehelliseen kriittisyyteen, ammatilliseen rohkeuteen sekä paikallislehtien kehittämiseen.

 

Palkinnon saajasta päättää vuosittain raati, johon kuuluvat vuonna 2014 PPY:n hallituksen puheenjohtaja Jari Niemi, varapuheenjohtaja Veli-Matti Heinisuo ja sihteeri Tarja Kojola.

 

Aiemmin paikallislehtien journalistipalkinnon ovat saaneet Suupohjan Sanomien toimittaja Tauno Riihiluoma (2009), Laukaa-Konnevesi-lehden päätoimittaja  Arja Korpela (2010), Jämsän seudun toimittaja Ilkka Palmu (2011),  Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henriksson (2012) ja Kalajokilaakso-lehden toimittaja Juhani Rintakumpu (2013).

 

Journalistipalkinto jaettiin Sanomalehtien Liitto ry:n Paikallislehtipäivillä Kalajoella 30.10.2014. 

 

 

Niemi jatkaa PPY:n johdossa 

 

Itä-Häme -lehden päätoimittaja Jari Niemi jatkaa Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen (PPY) johdossa. Ensi vuosi on viides peräkkäinen hänelle puheenjohtajana. Uutena varapuheenjohtajana aloittaa Viiskunnan päätoimittaja Ella Nurmi sekä hallituksen varajäsenenä Hämeenkyrön Sanomien päätoimittaja Katri Linnikko.

 

PPY täyttää ensi vuonna 25 vuotta ja juhlavuodeksi yhdistykselle on valmistumassa historiikki, jonka päätekijänä on yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Pentti Kurunmäki.

 

Teokseen on kirjoituksia tehnyt kaikkiaan toistakymmentä päätoimittajaa ympäri Suomen. Yhdistyksen hallitus päätti teoksen nimeksi Portinvartijasta sisäänheittäjäksi. Nimi kuvastaa hallituksen mielestä hyvin median käynnissä olevaa murrosta.

 

PPY:n jäsenenä on 131 tilattavan paikallislehden nykyistä taikka eläkkeellä olevaa päätoimittajaa.

 
Paikallislehdistön Journalistipalkinto 2014

Suomen 169 paikallislehdessä tehdään päivittäin laadukasta journalismia, joka parantaa maailmaa paikallistasolla ja usein laajemminkin. Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry, Paikallislehtien Liitto ry sekä Suomen Paikallismediat Oy ovat perustaneet Paikallislehdistön Journalistipalkinnon, jonka tavoitteena on tuoda esille paikallislehtien ihmisläheistä ja korkeatasoista paikallisjournalismia.

 

Lähetä ehdotuksesi Paikallislehtien Journalistipalkinnon 2014 saajasta perusteluineen Jari Niemelle viimeistään keskiviikkona 15.10.2014 alla olevaan osoitteeseen. Lue tästä lisää (PDF)

 

 

Uudistettu www.ppyry.net

PPY ry:n uudistetut nettisivut avattiin 16.6.2014. Palautetta sivuista sekä päivitettävää materiaalia voi lähettää puheenjohtajalle osoitteeseen jari.niemi@mediataloesa.fi. Jari toimittaa ne eteenpäin sivujen ylläpitoon. Toivomme, että uusista sivuista on iloa ja hyötyä!

 

 

Syyskokous 2013

PPY:n syyskokous valitsi vuodelle 2014 entiset hallituksen jäsenet ja puheenjohtajana jatkaa Itä-Hämeen päätoimittaja Jari Niemi. Hallituksen uutena varajäsenenä aloittaa Koillissanomien päätoimittaja Petri Karjalainen. Hän korvaa eroa pyytäneen Rantalakeuden päätoimittajan Ilkka Ylitalon.

 

Siilinjärven paikallislehtipäivien yhteydessä pidetty syyskokous hyväksyi vuodelle 2014 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Vuoden 2014 kevätkokous järjestetään päätoimittajapäivien yhteydessä Kaustisella 24. – 25. huhtikuuta. Perinteinen opintomatka suuntautuu 18. – 21. syyskuuta 2014 Osloon. Syyskokous pidetään paikallislehtipäivien yhteydessä 30.10.2014 Kalajoella.

 

 

Paikallisjournalistipalkinto 2013

Vuoden 2013 paikallisjournalistipalkinnon sai Kalajokilaakso-lehden toimittaja Juhani Rintakumpu. Palkinto on suuruudeltaan 3000 euroa ja se on jaettu vuodesta 2009 lähtien. Aiemmin palkinnon ovat saaneet Suupohjan Sanomien toimittaja Tauno Riihiluoma, Laukaa-Konnevesi –lehden päätoimittaja Arja Korpela, Jämsän Seudun toimittaja Ilkka Palmu ja Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henriksson.

PPY ry: 25-vuotisjuhla. Vieraana opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Kuvat Juha Kosonen, Akaan Seutu.

bottom of page