top of page

Stipendit vuonna 2018

 

PPY:n virkistysstipendiä haki määräaikaan mennessä 18 yhdistyksen jäsentä. Yksi hakemus saapui myöhässä.

 

Stipendejä hallitus myönsi 10 kappaletta. Stipendin arvo on 300 euroa. Ensikertalaisia stipendien hakijoissa oli kahdeksan: Juha Honkala, Juho Kuorikoski, Minna-Liisa Mathalt, Jari Niemi, Anu Saarelainen, Ilkka Salonen, Johannes Ujainen ja Jussi Uusimäki. He kaikki saivat stipendin.

 

Kaksi muuta stipendiä myönnettiin hakijoista niille, joiden edellisestä stipendin saanti kerrasta on kulunut eniten aika. Stipendin saivat Arto Erkkilä ja Markku Parkkonen.

 

Stipendit maksetaan saajille jälkikäteen asianmukaisten kuittien perusteella. Kuitit ja vapaamuotoinen selvitys stipendin käytöstä tulee toimittaa puheenjohtajalle vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

PPY:n VIRKISTYSSTIPENDISÄÄNNÖT

1 §

PPY:n hallitus jakaa jäsenistölleen vuosittain virkistysstipendejä, jotka ovat arvoltaan 200-300 euroa. Päätös jaettavasta summasta ja kappalemäärästä tehdään syyskokouksessa talousarvioesityksen yhteydessä.

 

2 §

Virkistysstipendeillä tuetaan aktiivityössä olevien PPY:n jäsenten vapaa-ajanviettoa ja harrastamista. Vastuullinen päätoimittajuus kysyy voimia ja vaatii ajankäytöllisiä uhrauksia. PPY haluaa tukea jäsenistön jaksamista ja pysymistä mahdollisimman pitkään työelämässä.

 

3 §

Virkistysstipendit myönnetään kevätkokouksen yhteydessä pidettävässä hallituksen kokouksessa. Mikäli virkistysstipendien hakijoiden määrä ylittää kunakin vuonna jaossa olevien virkistysstipendien määrän, hallitus arpoo niiden saajat. Jos hakemuksia on enemmän kuin jaossa olevia stipendejä, ensisijalla ovat he, jotka eivät ole stipendiä saaneet. Heidän joukosta stipendien saajat valitaan tarpeen mukaan arpomalla. Mikäli stipendejä jää vähäisen hakijamäärän vuoksi jakamatta, toiseen arvontakierrokseen osallistuvat tukea jo saaneet jäsenet, kuitenkin niin, että arvonnassa aina huomioidaan stipendien saantikerrat. PPY pyrkii näin turvaamaan tuen koskemaan mahdollisimman laajaa jäsenkenttää.

 

4 §

Opintomatkalle lähtevät ja PPY:n koulutusmatkatukeen oikeutetut eivät voi samana vuonna hakea virkistysstipendiä. Koulutukseen ja kehittämiseen tarkoitettujen stipendien hakemista rajoitus ei koske.

 

5 §

Virkistysstipendin saaja on velvollinen toimittamaan käytöstä kuitin, joka todentaa summan menneen anottuun tarkoitukseen anojan hyväksi. Yhdistys lähettää stipendirahan anojan tilille kuitin tai kuitit saatuaan. Jos kuitteja ei tule anomusvuonna, stipendi raukeaa.

 

6 §

Muutokset näihin virkistysstipendisääntöihin hyväksyy PPY:n syyskokous hallituksen esityksestä.

PPY:n VIRKISTYSSTIPENDIEN SAAJAT v. 2010 ALKAEN

 

2017:

PPY:n virkistysstipendiä haki määräaikaan mennessä seitsemän yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen hallitus myönsi stipendin kaikille sitä hakeneille eli Timo Ruotsalaiselle, Tarja Lappalaiselle, Marja Mölsälle, Pekka Lassilalle, Päivi Konttiselle, Sauli Pahkasalolle ja Timo Kyllöselle.

 

2016:

PPY:n virkistysstipendiä haki määräaikaan mennessä 14 yhdistyksen jäsentä. Stipendejä oli jaossa kaikkiaan kymmenen. Kolilla pitämässään kokouksessa hallitus päätti myöntää 300 euron stipendin Jaana Ala-Lahdelle (Jurvan Sanomat), Veli-Matti Heinisuolle (Ylä-Satakunta), Vesa Kankaalle (Oriveden Sanomat), Jukka Kinnuselle (Kaakonkulma), Timo Kyllöselle (Kuhmolainen), Matti Pulkkiselle (Ylöjärven Uutiset), Maritta Rauduskoskelle (Järviseudun Sanomat), Sirkku Rautiolle (Ylä-Kainuu), Tuula Ruusumaalle (Kangasalan Sanomat) ja Marko Vuosjoelle (Rannikkoseutu). Stipendinsaajista yhdeksän ei ole saanut virkistysstipendiä aiemmin. Muut hakijat ovat saaneet sen aiemminkin, joten hallitus arpoi viimeisen stipendin sitä hakeneiden Heinisuon ja Sauli Pahkasalon kesken. Heidän edellisestä virkistysstipendistään oli kulunut pisin aika.

2015:

Hallitus arpoi 19.3.2015 virkistysstipendit. Hakijoita oli kaikkiaan 16, joista 10 ei aiemmin ollut saanut stipendiä. Arpaonni suosi Esa Nevalaista (Outokummun  Seutu), Teija Uurinmäkeä (Kaarina-lehti), Eija Kosusta (Heinäveden Lehti), Eija Eskola-Buria (Laitilan Sanomat) ja Juha Heikkilää (Maaselkä-lehti).

 

2014:

PPY:n  hallitus myönsi 24.4.2014 Kaustisella pitämässään kokouksessa 300 euron suuruiset virkistysstipendit Niko Takalalle (Ristiinalainen), Vesa Koivulle (Kuhmoisten Sanomat), Sami Tolvaselle (Pielisjokiseutu), Antero Heikkiselle (Juvan Lehti) ja arvonnan jälkeen Juha Virrannimelle (Rantapohja).

 

2013:

PPY:n  kevätkokous myönsi 26.4.2013 Helsingissä pitämässään kokouksessa 300 euron suuruiset virkistysstipendit arvonnan jälkeen viidelle päätoimittajalle. Stipendin saivat Timo Sunila (Sydän-Satakunta), Leo Kärsämä (Länsi-Saimaa), Olli Pursiainen (Suupohjan Sanomat), Kimmo Timonen (Outokummun Seutu) ja Marja Mölsä (Lieksan Lehti).

 

2012:

PPY:n  hallitus myönsi 26.4.2012 Helsingissä pitämässään kokouksessa 300 euron suuruiset virkistysstipendit arvonnan jälkeen viidelle päätoimittajalle. Stipendin saivat Eija Varteva, Minna Ala-Heikkilä, Päivi Konttinen, Jaana Selander ja Raija Leppänen. Hakijoita oli kaikkiaan 16. Lisäksi Juha Heikkilälle myönnettiin 300 euron suuruinen opintostipendi.

 

2011:

PPY:n  hallitus myönsi 4.5.2011 Härmässä pitämässään kokouksessa 300 euron suuruiset virkistysstipendit kaikille stipendiä anoneille 17 päätoimittajalle. Stipendien hakuaika päättyi 30.4.2011.

Hakijoina olivat: Pekka Hyytinen Jämsän Seutu, Sauli Pahkasalo Puruvesi-lehti, Kirsi Seppälä Somero-lehti, Antero Karppinen Kankaanpään Seutu, Markku Parkkonen Joutsan Seutu, Eeva-Liisa Pennanen Soisalon Seutu, Inkeri Niiles Petäjävesi-lehti, Pirjo Mononen Koillis-Savo, Tarmo Nenonen Kotiseutu-Uutiset, Vesa Näveri Orimattilan Sanomat, Leo Kärsämä Länsi-Saimaan Sanomat, Tarja Lappalainen Sisä-Savo, Olli Pursiainen Suupohjan Sanomat, Timo Simula Sydän-Satakunta, Juha Virranniemi Rantapohja, Veli-Matti Heinisuo Ylä-Satakunta ja Raine Hämäläinen Parikkalan-Rautjärven Sanomat.

Vesa Näveri käytti stipendin Ateenan matkaan.

 

2010:

PPY:n virkistysstipendit (300,-/kpl) saivat Pohjankyrö -lehden toimituspäällikkö Arto Erkkilä ja Heinävesi-lehden päätoimittaja Eija Kosunen.

 

bottom of page